Co vyčtete ze svých rukou

22.11.2014 16:05

chiromantie

Ruce vypovídají o našem charakteru, vlastnostech, schopnostech. Věštecká metoda, která se čtením z ruky zabývá, se nazývá chiromantie. K tomu, abychom mohli z dlaní vyčíst "co psáno jest", nestačí jen znát některé čáry, ale posoudit celý soubor informací: porovnat pravou a levou ruku, jejich tvar a velikost, množství, hloubku a tvar čar v dlani, polštářky, prsty i pružnost posledních článků.  

Pak teprve můžeme vyčíst z ruky, jaké vlastnosti má jejich majitel. Zda je vitální, ambiciozní, je nadán schopností uskutečnit svá přání atd. Ruka každého člověka vypoví o  způsobu jeho přemýšlení a rozhodování, o komunikaci a vztahu k okolnímu světu

ČÁRY a PAHORKY vypovídají o energii. Posuzujte je  vždy  v kontextu. Nazapomeňte, že jak čáry, tak i pahorky ve vašich dlaních se mohou v průběhu života zcela změnit. Astálet platí pravidlo: porovnat pravou i levou ruku!

ČÁRY

1 ČÁRA ŽIVOTA
Každého logicky nejvc znamená, jak dlouho bude žít. To se ale z dlaně nedozví. Náhle ukončená čára života nemusí nutně znamenat smrt, ale třeba velkou životní změnu, konec něčeho starého. Například ukončení dlouholetého vztahu a začátek nového, nebo radikální změnu prostředí, stylu života ap.

Pokud čára vede velkým obloukem kolem palce, znamená to, že majitel si dopřává dostatečný životní prostor. 
Hloubka a jasnost zaříznutí bývají úměrné životní síle a vitalitě majitele ruky.
Máteli čáru, ve vnitřní části zdvojenou, může to vypovídat o dvou oddělených životních aktivitách. Zdvojení jen na jedné ruce značí útěk od reality do snů, do svého světa fantazie.

 

  ČÁRA HLAVY

Pokud čára hlavy a čára života jdou dlouho dlaní společně, značí to, že člověk byl patrně dlouho pod vlivem své primární rodiny a jejích výchovných prvků. Rovněž to indikuje neochotu riskovat a opouštět zaběhané mechanizmy.
Když má někdo čáru hlavy od počátku oddělenou od čáry života, značí to, že útlého dětství měl svoji hlavu a své vlastní názory. Může to znamenat i větší ochotu v životě riskovat a sklony dělat zásadní rozhodnutí a změny.
Dlouhá čára hlavy = dlouhé myšlení. Tito lidé zvažují mnoho aspektů a okolností dříve, než si udělají konečný úsudek.
Krátká čára hlavy = rychlý úsudek a a žádné trápení s detaily.
Čára hlavy, která směřuje rovně napříč dlaní, indikuje analytickou a racionální mysl. Zaoblená čára, která směřuje dolů k pahorku Měsíce, značí člověka, který se při úsudku značně  řídí intuicí. 

3 ČÁRA SRDCE

Vemi proměnlivá čára. Vypovídá o emocionálním životě majitele, indikuje hloubku citových prožitků. Pokud je čára zakončena ve středu Jupiterova pahorku, pak to znamená, že člověk zná a umí dobře sledovat hlas svého srdce.
Zakřivení čáry srdce směrem k čáře hlavy značí člověka, který často používá místo srdce hlavu a mozek.
Rozdvojení čáry srdce – kdy jedna část vede k Jupiterovu pahorku a druhá se stáčí dolů k čáře hlavy – vypovídá o člověku, který sice jde za hlasem svého srdce, ale potřebuje k tomu rozumové zdůvodnění a potvrzení hlavou.
Ten, jehož čára srdce je zakřivena až k Saturnovu pahorku, dokáže zapřítí sebe i své citové potřeby.

 

ČÁRA OSUDU
Nemusí být na každé ruce viditelná. Je to čára aktivního vědomí a její průběh naznačuje, jakým způsobem ve vědomí člověk prožívá  rozdíl mezi tím, co chce, a tím, co je k dispozici. Extrémně rovná čára osudu (obr.), většinou patří lidem upřímným a přímočarým. Říká se, že tito lidé jsou tak přímočaří, až s nimi není k vydržení.

 

 

 

5 ČÁRA LOAJALITY (USKUTEČNĚNÍ)

Odděluje aktivní Marsův pahorek a Venušin pahorek. Délka a hloubka čáry indikuje prosazení myšlenky, směru, a především realizaci.

 

 

 

 

6 ČÁRA ZDRAVÍ
Hluboká čára zdraví nevypovídá o zdravotním stavu, ale o péči a zájmu o vlastní zdraví. Zda alkoholik dodržuje abstinenci, diabetik zase složení stravy, zda astmatik nekouří, atd. Kdo tuto čáru nemá, asi se o své zdraví příliš nestará a v podstatě se o něj ani nezajímá.

 

 

 

7 SAMARITÁNSKÉ ČÁRY
Krátké čáry hned pod malíkem značí vyvinuté sociální cítění. Lidé s s hlubokými sociálními čárami pracují v charitě,  sociálních ustavech, účastňují se humanitárních akcí, nejsou lhostejní k nespravedlivostem, křivdám, bezpráví a utrpení jiných. 

 

 

 

8 ČÁRA INTUICE
Vyskytuje se velmi vzácně na vnější straně ruky. Vypovídá o tom, jak člověk intuici využívá ve vztahu k druhým lidem a jaký má její využití pro něj význam. Intuice se přisuzuje hlavně ženám, ovšem i muži, aniž by se tím příliš chlubili, ji ve svém úsudku hojně využívají.

 

 

 

9 ČÁRA NEŘESTI

Vzácně se vyskytující čáraje je opředena až mystickéými vlastnostmi. V životě naznačuje sklon k závislosti, a to nejen drogové, alkoholové či gamblerské. Může jít i o přílišné závislost třeba na jiném člověku, na práci, prostředí, životních rituálech. 

 

 

      PAHORKY

1 VENUŠIN PAHOREK

Značí osobní či sexuální zabarvení. Výrazný pahorek mají lidé se značnou životní, někdy i živočišnou silou.

2 PAHOREK MĚSÍCE
Signalizuje intuici. Bývá výraznější u žen. 

3 JUPITERŮV PAHOREK
Vypovídá o touze po dominanci a jejím prosazování. Často splývá se Saturnovým pahorkem.

4 SATURNŮV PAHOREK
Podporuje tendence k nalezení sebe sama.

5 APPOLONŮV PAHOREK

Naznačuje zájem o vzdělání, krásu, harmonii, umění.

6 MERKURŮV PAHOREK

Dodává energii ke společenskému zviditelnění.

7 MARSŮV PAHOREK aktivní
Podporuje boj, prosazení, uskutečnění ale i spor.

8 MARSŮV PAHOREK pasívní

Podporuje trpělivost

RED

Foto: archiv redakce

 


 

Levá nebo pravá?

Ke „čtení“ se používají obě ruce. Jen tak získáme celkový obraz, neboť každá ruka říká něco trošku jiného. 

U praváků vypovídá jejich pravačka o realitě, jak se skutečně projevují a jak je vidí ostatní. Levačka prozradí, co si jejich majitelé skutečně myslí a přejí, jak by se sami rádi viděli. 

Leváci to mají přesně naopak.

Tvar a velikost rukou

DLOUHÁ, KOSTNATÁ

Signalizuje, že jejich nositel(ka) má rád přesnost, citlivost, vytrvalost. Může to být ale pedant a podivín.

ATLETICKÁ (střední, pevná)
Prozrazuje člověka ambiciozního, bojovníka, dobrodruha.  Své nápady rychle uskutečňují.

PYKNICKÁ (malá, měkká, dobře vypolštářkovaná)
napovídá, že patří lidem s  dobrou náladou, požitkářům, vyznavačům dobrého bydla. 

Může být, že vaše ruce neodpovídají žádnému z těchto tvarů. Nevadí, čtěte dál!

Tvar a délka prstů

Co prst, to určité vlastnosti:

MALÍČEK – komunikační schopnosti
PRSTENÍČEK – vztah k vzdělání a umění
PROSTŘEDNÍČEK – vztah k sobě samému
UKAZOVÁČEK– sebeprosazení
PALEC – vytrvalost, vůle

Délky prstů

   

Prsty vždy poměřujeme ze stejné základny. Malíček je nasazen mnohem níže než ostatních prsty.

Například ukazováček i prsteníček v průměru dosahují do poloviny posledního článku prostředníčku, malíček do poloviny posledního článku prsteníčku.
Pokud to máte jinak, nic se neděje! 

Větší délka prstu než bývá průměr značí  zvýšené schopnosti v oblasti, kterou daný prst reprezentuje. Například u delšího ukazováčku signalizuje snahu dotyčného prosazovat své názory i na úkor ostatních. 

Naopak kratší délka prstu znamená snížené schopnosti. Například kratší malíček než průměr mívají lidé  s menším sebevědomím, ostýchaví, neprůbojní a neobratní v komunikaci.

Zakřivení prstu

Růůzně pokřivěný prst může znamenat problém v oblasti, kterou daný prst reprezentuje. Samozřejmě se nepočítá zakřivení po nemoci, úraze ap. 
A opět – např. křivý malíček indikuje problémy s komunikací. Takový člověk se nedokáže přesně vyjádřit, kličkuje, má potíže při formulování svých žádostí, vyjadřuje se oklikou, opatrnicky. 

Je důležité porovnat obě ruce. Např. zakřivený prostředníček na levé i pravé ruce. signalizuje,  že jejich majitel má potíže s přijetím sebe samého jak na myšlenkové úrovni, tak i v reálném životě. I když se to snaží různě maskovat.

Pružnost posledních článků

Tato dispozice značí jistotu a stálost v oboru, který daný prst reprezentuje. 

Tak třeba lidé s pružným palcem bývají velice pružní i ve svých názorech a nemívají příliš pevnou vůli.

Pružnost prvních článků 

Články prstů, které jsou nejblíže u dlaně také mnohé o člověku vypovídají. 

Bohatě vypolštářkované články značí touhu po bohatství, komfortu, luxusu. Zatímco pevné a ploché články vypovídají o sklonech ke skromnosti až spartánskému stylu života. 

...............
Ze všeho, co jste ve vašich rukou vyčetli, nedělejte hned ukvapené závěry. Informace v nich naznačené jsou proměnlivé podle aktuální životní situace. Berte to spíš jako téma k zamyšlení nad sebou samým – což nikomu z nás neuškodí, že?  A pro ty, kteří na chiromantii vůbec něvěří,  to může být jen zábavná hra.